Edit Content

Privacybeleid | Oxford Group

BiBi-Fashion NV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij stellen alles in het werk om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BiBi-Fashion NV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • wij zijn ons bewust van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, wij willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Dit privacybeleid informeert u over de aard van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en hoe u ons kunt verzoeken uw gegevens te verwijderen, bij te werken, over te dragen en/of u toegang tot uw gegevens te verlenen.

Dit privacybeleid is bedoeld om u te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen bij het gebruik van de site en onze diensten en/of om te begrijpen hoe uw persoonlijke informatie door ons kan worden verwerkt.

Gelieve er ook rekening mee te houden dat dit privacybeleid enkel van toepassing is op het gebruik van uw persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt.

Als BiBi-Fashion NV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BiBi-Fashion NV
Wijnegemsteenweg 22, 2970 ‘s-Gravenwezel België
E: info@oxford.be
T: +32 (0)3 205 06 60
Bedrijfsregistratienummer: BE0444 703 428

Wie zijn we en wat doen we?

BiBi-Fashion NV is een detailhandel in textiel. BiBi-Fashion NV richt zich in het bijzonder tot particulieren. BiBi-Fashion NV handelt in overeenstemming met de relevante wetgeving van de jurisdicties waarin zij respectievelijk actief is. BiBi-Fashion NV is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die via de website worden verzameld en voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot onze diensten en producten.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen door onder meer uw gebruik van onze website, wanneer u contact met ons opneemt of informatie aanvraagt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Ons primaire doel bij het verzamelen van persoonsgegevens is om ons te helpen:

 • uw identiteit te verifiëren
 • onze overeenkomsten met u uit te voeren en onze diensten/goederen (artikelen) te leveren en te verbeteren
 • uw verzoeken uit te voeren
 • vragen of geschillen te onderzoeken of te behandelen
 • te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel, andere gerechtelijke processen of de eisen van een toezichthouder
 • onze rechten, eigendom of veiligheid of die van derden te beschermen, met inbegrip van onze andere klanten en gebruikers van de website of onze diensten.
 • te gebruiken zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet.

Om deze doelen te bereiken, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. Als u een bezoeker van de site bent:
  – Naam.
  – Contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer, adres, etc.
  – Andere informatie die relevant is voor het plaatsen en uitvoeren van bestellingen.

 2. Indien u een individuele klant bent of een toekomstige individuele klant bent:
  – Naam.
  – Contactgegevens en e-mailadres, indien van toepassing.
  – Betalingsgegevens.
  – Informatie die u ons verstrekt in het kader van de levering van onze goederen/diensten aan u, afhankelijk van de aard van uw instructies aan BiBi-Fashion NV.

Mogelijk moeten wij ook persoonsgegevens verwerken met betrekking tot andere derden die door onze eigen klanten of andere personen of bedrijven die betrokken zijn bij de levering van de goederen/diensten aan onze klant worden geïnstrueerd.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Onze diensten:
  Wij verzamelen en bewaren persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt tijdens uw gebruik van de website om ons in staat te stellen uw bestellingen uit te voeren. Houd er ook rekening mee dat onze algemene voorwaarden van toepassing zijn bij het plaatsen van bestellingen en het leveren van goederen.

  Wat is onze rechtsgrondslag?
  Het is noodzakelijk voor ons om uw informatie te verwerken om onze verplichtingen na te komen in overeenstemming met een contract dat wij mogelijk met u hebben. Het is in ons legitieme belang of in het legitieme belang van een derde partij om uw persoonsgegevens op een dergelijke manier te gebruiken om ervoor te zorgen dat wij u of anderen de allerbeste klantenservice bieden.

 2. Klantenservice:
  Onze website gebruikt verschillende gebruikersinterfaces waarmee u informatie over onze diensten kunt aanvragen. Contactinformatie kan worden gevraagd naast andere persoonlijke informatie die relevant is voor uw verzoek. Deze informatie wordt gebruikt om ons in staat te stellen uw verzoeken te beantwoorden.

  Wat is onze rechtsgrondslag?
  Het is in ons legitieme belang of in het legitieme belang van een derde partij om uw persoonsgegevens op een zodanige manier te gebruiken dat wij u de allerbeste klantenservice kunnen bieden.

 3. Bedrijfsadministratie en wettelijke naleving:
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende zakelijke administratie en wettelijke doeleinden:
  – om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  – om onze wettelijke rechten te handhaven;
  – om de rechten van derden te beschermen;

  Wat is onze rechtsgrondslag?
  Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken om onze wettelijke rechten te handhaven of om de rechten van derden te beschermen, is dat in ons legitieme belang. Voor alle andere doeleinden die in deze paragraaf worden beschreven, is het onze wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te gebruiken om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die ons worden opgelegd.

 4. Marketingcommunicatie:
  Wij voeren de volgende marketingactiviteiten uit met behulp van uw persoonsgegevens:
  – Postmarketing
  – E-mailmarketing
  Wij gebruiken informatie die wij over u inzien via uw interacties met onze website, onze e-mailberichten en/of met onze diensten om u gerichte communicatie te sturen.
  Wat is onze rechtsgrondslag?
  Het is in ons legitieme belang om uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden.Wij sturen u alleen marketingcommunicatie als u ons toestemming hebt gegeven om dergelijke marketingcommunicatie te ontvangen, of wanneer wij daartoe een wettelijk recht hebben.

 5. Inzicht in en analyse van klanten:
  – Waar u toestemming hebt gegeven (indien wettelijk vereist), gebruiken wij cookies, logbestanden en andere technologieën om persoonlijke informatie te verzamelen van de computerhardware en -software die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website of van uw mobiele telefoon.
  – Onze webpagina’s bevatten “cookies” “web beacons” of “pixeltags” (“Tags”). Met tags kunnen wij de ontvangst van een e-mail van u volgen, gebruikers tellen die een webpagina hebben bezocht of een e-mail hebben geopend, en andere soorten geaggregeerde informatie verzamelen. Zodra u op een e-mail klikt die een tag bevat, kunnen uw contactgegevens later worden gekoppeld aan de bronmail en de desbetreffende tag.
  – In sommige van onze e-mailberichten gebruiken wij een “doorklik-URL” die verwijst naar een bepaalde website die door of namens ons wordt beheerd. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.
  – Door deze informatie te gebruiken, kunnen wij de effectiviteit van onze inhoud meten en hoe bezoekers onze website en onze diensten gebruiken. Zo kunnen we leren welke pagina’s en informatie op onze site het meest interessant zijn. Wij gebruiken deze informatie ook voor marketingdoeleinden (zie de rubriek marketing hierboven voor meer informatie).
  Wat is onze rechtsgrondslag?
  Als uw persoonlijke informatie niet in anonieme vorm is, is het in ons legitieme belang om uw persoonlijke informatie zo te gebruiken dat wij u en onze andere klanten de allerbeste producten en diensten kunnen leveren.

  Alle andere doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens wensen te gebruiken die hierboven niet zijn vermeld, of andere wijzigingen die wij voorstellen in de bestaande doeleinden, zullen u worden meegedeeld via uw contactgegevens, indien beschikbaar.

Wat is onze rechtsgrondslag om uw persoonsgegevens te gebruiken of te verwerken?

Het is noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens gebruiken:

 • Om onze verplichtingen na te komen in overeenstemming met een contract dat wij met u hebben.
 • Het is in ons of het algemene legitieme belang om persoonsgegevens zo te gebruiken dat wij onze goederen zo goed mogelijk kunnen aanbieden.
 • Het is onze wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te gebruiken om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die ons worden opgelegd

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen indien nodig persoonsgegevens delen met een aantal van de volgende categorieën derden:

 • Regelgevende instanties / belastingdienst / bedrijfsregisters.
 • Derden aan wie wij bepaalde diensten uitbesteden, zoals, zonder beperking, documentbehandeling en vertaaldiensten, vertrouwelijk afvalbeheer, aanbieders van IT-systemen of software, aanbieders van IT-ondersteuningsdiensten, aanbieders van document- en informatieopslag.
 • Externe dienstverleners die ons helpen met de analyse van klantinzichten, zoals Google Analytics.
 • Externe post- of koeriersbedrijven die ons helpen bij de levering van goederen en documenten.

Opmerking: deze lijst is niet volledig en er kunnen andere voorbeelden zijn die we met andere partijen moeten delen om de best mogelijke service te bieden.

Cookiebeleid | Oxford Group

Wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wij gebruiken cookies zodat onze website u kan onthouden en u inhoud kan bieden waar u waarschijnlijk om vraagt. Wij gebruiken cookies ook om statistische informatie over onze website te verzamelen, zoals de tijd die gebruikers op een site doorbrengen en de pagina’s die zij het vaakst bezoeken. Deze statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens. Wij gebruiken cookies ook voor marketingdoeleinden.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Cookies kunnen sessiecookies of permanente cookies zijn. Uw computer verwijdert sessiecookies wanneer u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer totdat ze worden verwijderd of totdat ze hun vervaldatum hebben bereikt. Wij gebruiken de volgende cookies:

 1. Functionele cookies:
  Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Hierdoor kunnen wij onze inhoud voor u personaliseren, u bij naam begroeten en uw voorkeuren onthouden, ondersteuning voor live chats mogelijk maken tijdens uw surfervaring:
  – om uw verbinding met de website te beschermen.
  – om alle andere cookies te beheren: tag management cookie.

 2. Niet-functionele cookies
  Analytische / performance cookies: deze cookies stellen ons in staat om te zien hoe de bezoekers zich door onze website bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de werking van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door het voor gebruikers gemakkelijker te maken om te vinden wat ze zoeken. Deze statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens.
  Advertentiecookies: deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. Wij gebruiken deze gegevens en de reclame is relevanter voor uw interesses. We kunnen deze informatie voor dit doel ook delen met derden. Met deze cookies kunt u informatie delen en liken en naar andere websites sturen om hun advertenties aan te passen.
  Social Media Cookies: deze cookies vormen de mogelijkheid om bepaalde content te ‘liken’.

Uw toestemming voor het gebruik van cookies en hoe blokkeert u cookies?

Door onze website te gebruiken op een computer of mobiel apparaat gaat u akkoord met onze Privacy en Cookies.

In de meeste browsers kunt u echter cookies weigeren. U kunt onze cookies blokkeren door de cookies in uw browser in te stellen. Meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen en beheren vindt u op www.aboutcookies.org of door te klikken op Help in het menu van uw browser.

Opmerking: Als u ons gebruik van cookies blokkeert, kunt u de website niet op de gebruikelijke manier gebruiken. U kunt dan bijvoorbeeld niet de boodschappenlijstfunctie gebruiken of online winkelen.

Externe partijen.

Zoals hierboven vermeld, kunnen wij subgegevensverwerkers aanduiden die nodig zijn om de diensten te verlenen, zoals, maar niet beperkt tot, vertaaldiensten, vertrouwelijk afvalbeheer, leveranciers van IT-systemen of software, IT-ondersteuningsdiensten, leveranciers van document- en informatieopslag, die namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij betrachten de nodige zorgvuldigheid en sluiten de nodige contractuele overeenkomsten om ervoor te zorgen dat zij persoonsgegevens correct en in overeenstemming met onze wettelijke en regelgevende verplichtingen verwerken.

Wij kunnen ook externe gegevensbeheerders aanstellen wanneer dat nodig is om de diensten te verlenen (bijvoorbeeld, maar zonder beperking, accountants, externe deskundigen, enz.) Wanneer wij dit doen, zullen wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het nemen van passende voorzorgsmaatregelen.

Wat is onze rechtsgrondslag?
– Het is noodzakelijk voor ons om onze verplichtingen na te komen in overeenstemming met een contract dat wij met u hebben.
– Het is in ons of het algemene legitieme belang om persoonlijke informatie zo te gebruiken dat wij onze goederen zo goed mogelijk kunnen aanbieden.

Lokalisatie van uw gegevens.

Wij bewaren de gegevens van Europese ingezetenen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren?

Voor websitebezoekers bewaren wij relevante persoonsgegevens ten minste twee jaar vanaf de datum van onze laatste interactie met u en in overeenstemming met onze verplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of soortgelijke wetgeving wereldwijd, of langer indien wij daartoe verplicht zijn op grond van onze wettelijke of beroepsaansprakelijkheidsverplichtingen.

Voor diensten aan een klant bewaren wij relevante persoonsgegevens ten minste vijf jaar vanaf de datum van onze laatste interactie met die klant en in overeenstemming met onze verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of soortgelijke wetgeving wereldwijd, of langer. Daarna kunnen wij dergelijke bestanden zonder verdere kennisgeving of aansprakelijkheid vernietigen.

Geheimhouding en beveiliging van uw persoonlijke gegevens.

Wij stellen alles in het werk om de veiligheid van de aan ons verstrekte persoonsgegevens te waarborgen en een passend informatiebeveiligingsbeleid te voeren. Wij hebben organisatorische en technische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens onder onze controle te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik of openbaarmaking, ongeoorloofde wijzigingen en onrechtmatige vernietiging.

Al onze partners, werknemers en gegevensverwerkers die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te respecteren.

Toegang tot uw informatie en uw andere rechten.

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben:

 1. Recht op toegang:
  Op uw verzoek zullen wij bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien nodig, een kopie van die persoonsgegevens verstrekken. Als u extra kopieën nodig heeft, kunnen wij een redelijke vergoeding vragen.

 2. Recht op rectificatie:
  Als de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht te verzoeken dat deze worden gecorrigeerd. Indien u recht heeft op rectificatie en indien wij uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij hen waar mogelijk op de hoogte brengen van de rectificatie. Op uw verzoek en waar mogelijk en toegestaan zullen wij u ook vertellen met wie wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

 3. Recht op wissen:
  In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te wissen wanneer wij deze niet langer nodig hebben of wanneer u uw toestemming intrekt (indien van toepassing). Als u een recht op wissen hebt en als wij uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, laten wij hen dit waar mogelijk weten. Op uw verzoek en waar mogelijk en toegestaan zullen wij u ook vertellen met wie wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

 4. Recht op beperking van de verwerking:
  U kunt ons onder bepaalde omstandigheden vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te ‘blokkeren’ of te onderdrukken, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist of als u bezwaar maakt. Indien u het recht heeft om de verwerking te beperken en indien wij uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij hen van de beperking op de hoogte brengen voor zover dit voor ons mogelijk is. Op uw verzoek en waar mogelijk en toegestaan, zullen wij u ook vertellen met wie wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

 5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid:
  Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt (in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat) elders te verkrijgen en opnieuw te gebruiken of om ons te vragen deze gegevens aan een derde partij van uw keuze door te geven.

 6. Recht op bezwaar:
  Indien wij ons baseren op uw uitdrukkelijke toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

 7. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
  Als u zich zorgen maakt over een aspect van ons privacybeleid, met inbegrip van de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u dit melden bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

Houd er rekening mee dat sommige van deze rechten kunnen worden beperkt wanneer wij een hoger belang of een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te blijven verwerken of wanneer gegevens om redenen van geheimhouding niet openbaar mogen worden gemaakt.

Links naar andere sites.

Onze website kan links bevatten naar en van andere websites. Sommige links kunnen de vorm aannemen van display-advertenties. Wij kunnen niet garanderen dat andere websites uw persoonlijke informatie respecteren en beschermen zoals wij dat doen. Lees voor uw eigen bescherming de privacyverklaringen en/of het beleid van andere websites wanneer u deze bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites.

Wijzigingen in dit privacybeleid.

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Om ervoor te zorgen dat u altijd weet hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in ons gebruik van uw persoonsgegevens weer te geven. Wij kunnen ook wijzigingen aanbrengen om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving. Waar mogelijk zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen. Wij raden u echter aan dit privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. De laatste aanpassing dateert van: 1 juni 2023.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden.

Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u dit beleid en deze servicevoorwaarden aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, maak dan geen gebruik van onze website. Als u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in dit beleid zijn aangebracht, wordt u geacht deze wijzigingen te accepteren.

Gebruikte cookies.

Cookie
Beschrijving
Duur
Type
wp-wpml_current_languageWordPress meertaligheid plugin (WPML) stelt deze cookie in om de huidige taal/taalinstellingen op te slaan.SessieFunctioneel
_ga_*Google Analytics plaatst deze cookie om de bekeken pagina’s op te slaan en te tellen.1 jaarAnalytisch
_gaGoogle Analytics stelt deze cookie in om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het gebruik van de site te volgen voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.1 jaarAnalytisch
_gidGoogle Analytics plaatst deze cookie om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en om een analyserapport te maken van de prestaties van de website. Sommige van de verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, hun bron en de pagina’s die zij anoniem bezoeken.1 dagAnalytisch
_gat_gtag_GA4_4266227226Google Analytics plaatst deze cookie om een unieke gebruikers-I1 minuutAnalytisch
_fbpFacebook plaatst deze cookie om na een bezoek aan de website advertenties weer te geven op Facebook of op een digitaal platform met Facebook-reclame.3 maandAnalytisch
ElementorHet WordPress-thema van de website gebruikt deze cookie. Hiermee kan de eigenaar van de website de inhoud van de website in real time implementeren of wijzigen.NooitNoodzakelijk